Knekking

Vi har lang fartstid innen dette fagfeltet samt utstyr som leverer presisjon og kvalitet (Haco Atlantic L3100 med CNC-styring).

Ta kontakt med oss for å vite mer om hvilke oppgaver vi kan løse for deg.